Stelling

Gekwalificeerd personeel is een primaire voorwaarde voor succesvol zaken doen. Kunt u zich hierin vinden?

Besef u dan dat de marktsituatie, het consumentenkoopgedrag en ook uw bedrijf continue aan verandering onderhevig zijn. En dat het dus zaak is uw personeel te blijven helpen zich verder te ontwikkelen. Hierdoor blijft u concurrerend binnen uw markt.

Door middel van doelgerichte maatwerktrainingen kunt u de kwaliteiten van uw personeel verbeteren en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Wij houden hierbij onder andere terdege rekening met aspecten als bedrijfsblindheid, eilandjescultuur, vooroordelen, emoties en sleur.

Elk veranderingsproces vraagt van uw medewerkers de flexibiliteit en de wil om te veranderen. Wij werken onder andere aan het noodzakelijke inzicht dat voorafgaat aan persoonlijke veranderingen.

Wij hanteren hierbij het volgende principe: Een zwakte wordt een verbeterpunt op het moment dat onwetendheid verandert in bewustzijn.

Wij zijn gespecialiseerd in more-selling, klantvriendelijkheid en communicatietrainingen. Combinatiepakketten met misterychecks
zijn mogelijk. Wilt u meer weten over deze of andere mogelijkheden neem dan contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u vrij.
   

      <<  | Home  |  Marcom  Design   Advies  |  Portfolio  |  Contact  |  Nieuws  |  Projecten  | Inloggen  | Disclaimer